Gegevens bescherming

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Met ingang van 25 mei 2018 is de AVG van kracht geworden. Deze wet geldt voor alle verenigingen, dus ook voor de Stichting Westzaanse Digitale Beeldbank.

Aangezien in onze statuten, die dateren van 27 september 2001, niets over dit onderwerp is opgenomen, hebben we gebruik gemaakt van Artikel 10 uit deze statuten om een reglement op te stellen betreffende dit onderwerp. Dit reglement is vastgesteld op de bestuursvergadering van 23 mei 2018.
In de regels 1, 2 en 3 wordt omschreven wat we verstaan onder donateurs, beelddonateurs en bedrijfsdonateurs.

De volgende punten zijn vereist door de nieuwe wet en luiden:
4. De adresgegevens zijn alleen bekend bij de penningmeester en de secretaris. Voor het verzenden van de nieuwsbrieven worden per nieuwsbrief adresstickers geprint.
5. Bij het beƫindigen van het donateurschap door opzeggen of overlijden worden de gegevens uit de administratie verwijderd.
6. Elke donateur heeft het recht bij de functionaris voor de gegevensverwerking te informeren welke gegevens in het adressenbestand van hem zijn vermeld.
7. De Stichting Westzaanse Digitale Beeldbank zal met geen andere instelling adresgegevens delen of aan een andere instelling beschikbaar stellen.
8. De Stichting Westzaanse Digitale Beeldbank stelt de secretaris van de Stichting aan als functionaris voor de gegevensverwerking. (FG)