Hennepklopper De Paauw

Op vrijdag 7 september 2018 is de Hennepklopper te Nauerna officieel in gebruik genomen en wel door Mr. Pieter van Vollenhoven.  Hij heropende in Nauerna de gerestaureerde molenschuur en de daarnaast herbouwde molen De Paauw. Deze molen heet eigenlijk De Haan en is afkomstig uit Benningbroek. Hij werd een aantal jaren geleden gekocht door de Stichting Zaanse Pakhuizen.

De nieuwe achtkantige stellingmolen vervangt de oorspronkelijke uit 1676 (of eerder, de precieze datum is niet bekend) die in 1896 is gesloopt. De unieke schuur is nog het origineel.

De vervallen molenschuur in 2008.

De herbestemming en het hergebruik van monumenten liggen Van Vollenhoven al jaren na het aan het hart. Tot 2012 was de echtgenoot van prinses Margriet voorzitter van het bestuur van de Stichting Nationaal Restauratiefonds, dat zich inzet voor het behoud van cultuurhistorisch waardevolle objecten en structuren in Nederland.