Bedrijfssponsor aanmelden

Meldt zich tot wederopzegging aan als bedrijfsdonateur voor € 50,00 per kalenderjaar.

U kunt het bedrag storten op rek: NL 81 RABO0370148754 onder vermelding van uw naam en adres.


Na aanmelding en betaling ontvangt u van ons een email ter bevestiging.